Behandeling/Duur

Intake en behandeling: 1,5 uur

Tijdens de intake komt een uitgebreid scala aan onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld:

 

  • Basisgezondheid die u van ouders hebt meegekregen
  • Slaappatroon
  • Stoelgang
  • Levensomstandigheden ( familie, werk)
  • Emotionele gesteldheid
  • Conditie van de nagels

Pols en tongaanzicht ( vorm, kleur, beslag) verschaffen verder waardevolle informatie over de in uw lichaam ontstane onevenwichtigheid.

Vervolgbehandeling: gemiddeld een uur

De eerste tijd komt u wekelijks langs, daarna wordt bekeken welk vervolg hieraan gegeven kan worden.

Hoeveel keer neemt de behandeling in beslag?

Dat verschilt van persoon tot persoon en hangt af van hoelang u de klachten al heeft. Chronische klachten verdwijnen meestal pas na wat langere tijd, maar soms gaat dat ook heel snel.

Na 4 á 5 keer wordt bekeken of de behandeling wat teweeg brengt. Meestal is er al veel veranderd.